Overslaan en naar de inhoud gaan

Dans le cas d’un compteur triphasé est-ce qu’on réinjecte sur une seule phase ?

Wordt bij een driefasige teller elektriciteit in één enkele fase geïnjecteerd of moet die verdeeld worden over de drie fasen?


Overeenkomstig §2.1 van C10/11 moet het vermogen van de installatie zo verdeeld zijn over de verschillende fasen dat het verschil in productie tussen de fasen (d.w.z. het stroomverschil tussen de hoogste en de laagste productiefase) altijd kleiner is dan of gelijk is aan 20 Ampère (of 4,6 kVA).

Om discriminatie te vermijden tussen de gedecentraliseerde producenten met een monofasige aansluiting en die met een meerfasige aansluiting, aanvaarden de netbeheerders een productieverschil tussen de fases van maximaal 5 kVA (≈ 21.7 A) in plaats van 20 A. Die grens mag nooit overschreden worden.

Nog steeds hulp nodig?