Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarom ontvang ik een elektriciteitsfactuur in twee periodes ?

Ik produceer zelf energie, bezit een ‘groene’ fotovoltaïsche elektriciteitsinstallatie en ik ben verrast dat mijn elektriciteitsfactuur opgesplitst wordt in twee periodes, terwijl ik normaal altijd een jaarlijkse afrekening krijg. Is dit normaal?

 

Ik produceer zelf energie, bezit een ‘groene’ fotovoltaïsche elektriciteitsinstallatie en ik ben verrast dat mijn elektriciteitsfactuur opgesplitst wordt in twee periodes, terwijl ik
normaal altijd een jaarlijkse afrekening krijg. Is dit normaal?

De twee periodes op de factuur zijn de periode voor de ingebruikname van de fotovoltaïsche (of andere) installatie en de periode daarna, waarvoor u recht heeft op een vergoeding.
De vergoeding wordt immers toegepast per tariefperiode. Dat betekent dat ze berekend wordt tussen twee indexmetingen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de meters als er meerdere zijn (bijvoorbeeld met een tweevoudig uurtarief).

Dat betekent dat u recht heeft op een vergoeding vanaf de inwerkingstelling van uw installatie, zonder terugwerkende kracht. Het is dus normaal dat uw leverancier uw meterstanden heeft ontvangen zodra uw installatie in werking trad. Zo kan hij de voorafgaande periode zonder vergoeding factureren en de vergoeding vanaf de juiste datum in rekening brengen.

In de toekomst en zolang de afrekening jaarlijks gebeurt, zal de vergoeding een periode van twaalf maanden dekken en zal u dus in de winter uw productieoverschot van de zomer kunnen gebruiken.

Nog steeds hulp nodig?